Frase do matemático inglês James Joseph Sylvester
Clube de Matemática SPM - Frase de matemáticos
Publicado a 28 de Abril de 2016

Frase do matemático inglês James Joseph Sylvester

Clube de Matemática SPM - Frase de matemáticos

 

Clube de Matemática SPM

Facebook Clube SPM


Frase do matemático inglês James Joseph Sylvester


“Mathematics is the music of reason.”


“A matemática é a música da razão.”