Frases de Matemáticos

Clube Matemática da SPM
            Frase de Leonhard Paul Euler                            Frase de Roger Bacon                          Frase de Alfred North Whitehead
Frase de Carl Friedrich Gauss                            Frase de Bertrand Russell                    Frase de Georg Cantor
Frases de Nikolai Ivanovich Lobachevsky           Frase de Eric Temple Bell                    Frase de José Sebastião e Silva
Frase de Nikolai Ivanovich Lobachevsky             Frase de David Hilbert                        Frase de Isaac Newton
Frase de Godfrey Harold Hardy                          Frase de Edmund Landau                   Frase de Augustus De Morgan
Frase de Alfréd Rényi                                         Frase de Galileu Galilei                       Frase de Godfrey Harold Hardy
Frase de Heinrich Hertz                                      Frase de Isaac Newton                       Frase de Marcus du Sautoy
Frase de Andrew Russell Forsyth                        Frase de Isaac Barrow                         Frase de Karl Weierstrass
Frase de Richard P. Feynman                              Frase de Shakuntala Devi                    Frase de Albert Einstein
Frase de Paul Halmos                                         Frase de James Joseph Sylvester          Frase de Paul Halmos
Frase de Galileo Galilei                                       Frase de David Hilbert                         Frase de Daniel Bernoulli
Frase de Bento de Jesus Caraça                          Frase de Charles Hermite                     Frase de M. C. Escher
Frase de Siméon-Denis Poisson                         Frase de Charles Caleb Colton              Frase de Jean D'Alembert
Frase de William Thomson                                 Frase de Srinivasa Ramanujan               Frase de Marcus du Sautoy
Frase de M. C. Escher                                         Frase de William Thomson                    Frase de Jorge Buescu
Frase de Franz Ernst Neumann                           Frase de Pierre Boutroux                      Frase de Bento de Jesus Caraça 
Frases de Lewis Carroll                                       Frase de André Weil                             Frase de Grace Murray Hopper 
Frase de Martin Gardner                                     Frase de Carl Friedrich Gauss               Frase de Henri Poincaré 
Frase de George Pólya                                        Frase de Júlio de Mello e Souza            Frase de Wilfried Sieg    
Frase de Wilfried Sieg                                         Frase de Laurent Mazliak                      Frase de Luca Pacioli 
Frase de Horace Lamb                                        Frase de Paul Erdos                              Frase de Henri Poincaré 
Frase de Jaime Campos Ferreira                          Frase de Eric Temple Bell                     Frase de John von Neumann 
Frase de Alfred North Whitehead                        Frase de Georg F. B. Riemann               Frase de Srinivasa Varadhan
Frase de Jean-Pierre Serre                                  Frase de Marcus du Sautoy                   Frase de Isadore Manuel Singer  
Frase de Eric Temple Bell                                    Frase de G. H. Hardy                            Frase de Michael Francis Atiyah 
Frase de Josiah Willard Gibbs                              Frase de J. W. Richard Dedekind           Frase de Albert Einstein
Frase de David Hilbert                                        Frase de Eugene Paul Wigner                Frase de Adolph Quételet
Frase de Luitzen E. Jan Brouwer.                         Frase de David Hilbert                          Frase de Albert Einstein
Frase de Albert Einstein                                      Frase de Joseph Fourier                        Frase de Jorge Nuno Silva
Frase de Bento de Jesus Caraça                           Frase de Paul Halmos                           Frase de Christiaan Huygens 
Frase de Michael Stifel                                        Frase de Carl Gauss                              Frase de Albert Einstein
Frase de Lazare Carnot                                       Frase de Bertrand Russel                      Frase de Bento de Jesus Caraça
Frase de John Nash                                             Frase de Blaise Pascal                           Frase de Felix Klein
Frase de Gottfried Leibniz.                                  Frase de R. Buckminster Fuller             Frase de Henri Poincaré
Frase de George Pólya                                         Frase de Paul Dirac
 
Publicado/editado: 25/10/2016