Frase de Sir Isaac Newton - matemático inglês

Clube de Matemática SPM - Frases de matemáticos

Frase do matemático e físico inglês Sir Isaac Newton

Clube de Matemática SPM - Frases de matemáticos

 

Clube de Matemática SPM

Facebook Clube SPM


Frase do matemático e físico inglês Sir Isaac Newton


 

 

“If I have been able to see further, it is only because I stood on the shoulders of giants.”


“Se eu tenho sido capaz de ver mais longe, é só porque eu estava sobre os ombros de gigantes.”

Publicado/editado: 05/01/2018